محمد سالاری رئیس کمسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود که در دویست و پنجاه و پنجمین جلسه شورای شهر تهران ایراد کرد با اشاره به املاک ریز دانه اظهار کرد: بسیاری از املاک ریز دانه متعلق به افراد کم برخوردار است.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: بسیاری از املاک ریز دانه یا سند مالکیت شش دانگ ندارد یا مالکین آن دارای تمکن مالی برای تخریب و نوسازی نیستند.

سالاری با اشاره به تخریب خانه‌های فرسوده به علت بارش باران گفت: در کشور ما ساز و کار مقاوم سازی تعریف نشده و در بازدید‌ها شاهد بودیم ده‌ها خانه به علت بارندگی تخریب شده‌اند.

رئیس کمسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران بیان کرد: درخواست ما از شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی این است پروانه بهسازی لرزه‌ای در شهر تهران تنظیم و به کل کشور تسری پیدا کند.

وی با بیان اینکه ما تنها الگوی تخریب و نوسازی در کل کشور داریم اظهار کرد: همین موضوع جای بحث دارد و همکاران ما باید بدانند املاکی وجود دارد که مالکان آن‌ها امکان مالی لازم برای نوسازی و ایمن سازی را ندارند.