طبق برنامه‌هایی که برای احیای دریاچه ارومیه تدوین شده است، از آذرماه تمامی سردهنه‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه بسته شده تا حق‌آبه زیست محیطی آن به پیکره دریاچه برسد و طبق آخرین گزارشی که در اول آذر ماه اعلام شده است، سطح تراز دریاچه ارومیه به ۱۲۷۱ متر و ۲۷ سانتیمتر رسیده است، همچنین حجم  آب دریاچه ارومیه به سه میلیارد و ۱۶ میلیون متر مکعب رسیده که در مدت مشابه در سال گذشته حجم آب دریاچه ارومیه، سه میلیارد و ۲۸ میلیون متر مکعب بوده است.

قرار است که از آذر ماه امسال تا اردیبهشت ماه سال آینده از سد‌ها و رودخانه‌ها به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی آب صورت گیرد؛ کارشناسان معتقدند که کاهش سطح تراز آب دریاچه ارومیه طبیعی است و در فصولی که بارندگی زیاد است، افزایش پیدا خواهد کرد.

میزان بارش در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در حوضه آبریز دریاچه ارومیه برابر با ۷ میلی‌متر بوده است که در مقایسه با سال گذشته ۳۶ درصد کاهش و میانگین بلندمدت حوضه نیز ۴۱ درصد کاهش یافته که از منظر شاخص خشکسالی شرایط بارش نرمال است.

گفتنی است، تراز دریاچه ارومیه در ۲ آبان ۱۳۹۹ برابر با ۱۸ متر از سطح آب‌های آزاد دریاها معادل ۲۷۳۲ کیلومتر مربع سطح و ۳.۱۰ میلیارد متر مکعب حجم آب موجود است که در مقایسه با سال گذشته ۶ سانتیمتر، معادل ۵۳ کیلومتر مربع در سطح و ۰.۱۵ میلیارد متر مکعب در حجم کاهش یافته است. همچنین در مقایسه با سال شروع طرح نجات دریاچه ارومیه (۱۳۹۳/۰۸/۰۲) ۷۴ سانتیمتر، معادل ۱۱۹۷ کیلومتر مربع در سطح و ۱.۷۵ میلیارد متر مکعب در حجم افزایش یافته است.