حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمداسماعیل عبداللهی مدیر مرکز تربیت مبلّغ -معلم حوزه های علمیه در مورد فراخوان مقالات مجلات مرکز تربیت مبلغ -معلم این چنین گفتند: ما در مجموعه مرکز تربیت مبلغ معلم حوزه های علمیه و در راستای فعالیت های پژوهشی و چاپ نشریات توانسته‌ایم مجوز دو مجله و نشریه تعلیم و تربیت دینی و همچنین آموزش و پرورش طراز که به صورت دوفصلنامه چاپ و پخش می شوند را بگیریم.

در این راستا از همه اساتید و پژوهشگران دعوت می کنیم تا با ارسال  مقالات خود در این زمینه گامی موثر بردارند. برای چاپ آنها به اینکه  پژوهشگران و اندیشمندان و مقاله نویسان و متخصصان حوزوی و دانشگاهی  این مجموعه را کمک نمایند تا علاوه بر جزای معنوی  مقالات ارسالی را با اسم خودشان چاپ نماییم.

وی افزود: در صورتی که هر مقاله  امتیازهای لازم  را به دست آورد علاوه بر حق الزحمه که به تمام مقالات پرداخت می گردد هدایایی نیز از طرف مدیر مرکز اهداءمی گردد.

ارسال مقالات تعلیم و تربیت به مرکز تربیت مبلغ معلم

مدیر مرکز تربیت مبلغ معلم خاطر نشان ساخت: اساتید و پژوهشگران عرصه تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش مقالات خود را با توجه به محورهای مطرح شده، به ایمیل مرکز تربیت مبلغ معلم ارسال نمایند.

برای ارسال مقالات خود بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارسال مقالات تعلیم و تربیت به مرکز تربیت مبلغ معلم

محورهای پژوهشی:

 

  • مبانی تعلیم و تربیت دینی
  • مطالعات تطبیقی و تربیت دینی در ادیان
  • فلسفه تعلیم و تربیت دینی
  • فقه تعلیم و تربیت دینی
  • تاریخ تحلیلی تعلیم وتربیت دینی  
  • تاریخ تحلیلی آموزش و پرورش اسلامی
  • مدرسه اسلامی(مفهوم، الگو، ساختارو روشها)
  • فلسفه تربیت رسمی و عمومی
  • مطالعات تطبیقی آموزش و پرورش
  • فقه مدرسه

ارسال مقالات تعلیم و تربیت به مرکز تربیت مبلغ معلم

 

مرکز تربیت مبلغ معلم حوزه های علمیه