سال هاست که در اماکن عمومی و پرتردد شهرهای بزرگ جهان اتاق ها و امکانات اختصاصی برای مادران و کودکان  ایجاد شده است که به حضور بانوان و کودکان آن ها در عرصه های عمومی شهر کمک می کند.

سالاری ادامه داد: فضاهای شهری باید به گونه ای باشند که گروه‌های مختلف جامعه از جمله بانوان و کودکان حضور بی‌دغدغه ای در آن داشته باشند. اهمیت نقش مادر و شرایط و نیازهای حضور بانوان به همراه کودکانشان در فضاهای شهری و ساختمان های عمومی و محل های پر تردد شهر، ایجاد فضاهایی جهت استفاده مادران و کودکان را به یک خواست عمومی تبدیل کرد و در این راستا طرح احداث و تجهیز اتاق مادر و کودک در دستور کار کمیسیون ماده پنج قرار گرفت.

احداث و تجهیز "اتاق مادر و کودک" با مساحت حداقل 12 متر مربع در دو قسمت مجزا شامل تغذیه و استراحت نوزادان و تعویض پوشک و لباس آن ها درکلیه فضاها و اماکن عمومی با کاربری ها و عملکردهای آموزشی، اداری و انتظامی، تجاری – خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی – هنری، پارک و فضای سبز، مذهبی، تجهیزات شهری، تاسیسات شهری، حمل و نقل، اماکن تاریخ و اماکن تفریحی- گردشگری با رعایت مندرجات استاندارد ملی ایران جهت ارائه خدمات به مادران و کودکان زیر 72 ماه و کودکان با نیازهای خاص الزامی است.