محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در دیدار با رئیس و معاونان سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان که در ساختمان مرحوم علاقه‌مندان برگزار شد، ضمن تشکر از ارائه گزارش اقدامات انجام شده، اظهار کرد: لازمه داشتن نگاه یکپارچه در سازمان، طراحی سنجیده نیروهای آن سازمان است. طراحی سازمان فراتر از ساختارهای اداری آن بوده و برای طراحی نقش سازمان و کارکنان آن، در ابتدا باید بدانیم اندیشه ما در خصوص طراحی سازمان چیست؟

حاجی میرزایی ادامه داد: طراحی خوب باید توانایی انعطاف سازمانی و اتصال دوباره اجزای آنها به یکدیگر را داشته باشد به صورتی که که همه چیز در این گسستن و پیوستن آن معنادار باشد و پس از اتصال مجدد اجزای سازمان بتوانیم به ترکیب سنجیده ای بین اجزای آن برسیم که با یکدیگر هم افزایی داشته باشند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه وجود استعدادهای برتر واقعیتی است که باید مور توجه قرار بگیرد، گفت: توسعه استعدادهای برتر شامل شناسایی، جذب، پرورش و شکل دهی استعداد برتر یک نسل می شود که باید به نحو موثر در جامعه بسط پیدا کند.

وی افزود: همه ارکان آموزش و پرورش باید به این موضوع که چطور می توانیم استعدادهای برتر را شناسایی کرده و پرورش دهیم و با برنامه‌ریزی و آموزش‌های مناسب از ظرفیت استعدادهای خاص در زمینه های مناسب استفاده کرده و آنها را به کار بگیریم، فکر کنیم. مسیر حرکت دانش‌آموزان دارای استعدادهای برتر از ابتدای آموزش تا  انتها و حتی در دوره فارغ التحصیلی باید روشن و واضح باشد.

حاجی میرزایی تصریح کرد: در سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، با یک پدیده پویا روبه‌رو هستیم، تفکرات بسته و قالبی نمی تواند در این سازمان نقشی داشته باشد و باید به تحولات و شرایط موجود را به طور دائمی رصد و پایش کرد.

وی بهره مندی از امکانات پرورش استعدادهای برتر را حق دانش آموزان برتر مناطق محروم کشور دانست و بیان کرد: سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان باید برنامه ای برای شناسایی استعدادهای درخشان در مناطق محروم داشته باشد و بتواند از بین دانش آموزانی که در مناطق محروم زندگی می کنند استعدادهای برتر را شناسایی و پرورش دهد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه ما موظف به اجرای سند تحول بنیادین هستیم، گفت: تحقق سند تحول نیازمند تحقق تحول در زمینه تربیت انسان است و باید بتوانیم نمونه های اجرای آن را در مدارس ببینیم. یکی از جاهایی که می تواند نمود اجرایی سندتحول را در آن مشاهده کنیم، حوزه سازمان ملی پرورش استعداد های درخشان است و انتظار داریم با طراحی مناسب برنامه های سازمان، شاهد اجرای تمام ساحتی اهداف سندتحول باشیم.

وی با تاکید بر اینکه نیاز به برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در یک راستا برای تمام اهداف داریم، ادامه داد: برای هر برنامه ای که در چشم انداز بلندمدت طراحی می شود باید یک چشم انداز کوتاه مدت هم داشته باشیم تا بتوانیم مشکلات حال حاضر در مقوله تعلیم و تربیت را حل کرده و انسان های کنونی را برای زیستن شرافتمندانه آماده کنیم و باید بتوانیم پاسخی مناسب به مسائل امروز و آینده دانش آموزان داشته باشیم که همه با هم همراستا باشند و در انتها نتیجه را به صورت یکپارچه و هماهنگ دریافت کنیم.

حاجی میرزایی گفت: نقش معلمان در سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان بسیار با اهمیت است و باید با سیاست گذاری مناسب برنامه های آموزشی و سطح دانش آنان ارتقا یابد.

وی طرح شهاب را در شناسایی استعدادهای برتر کشور موثر دانست و تصریح کرد: فرآیند شناسایی استعدادهای برتر در هر دوره، بسیار گسترده  و حساس می باشد و لازم است در مورد روش های شناسایی استعدادهای درخشان بازنگری و تحقیق کرد.

وزیر آموزش و پرورش عملکرد قابل قبول سازمان را منوط به این دانست که هیچ استعداد برتری به دلیل محرومیت،  از فرایند انتخاب جا نماند، گفت: پیشنهاد می کنم هر دانش آموزی که شناسایی و وارد سمپاد شد به عنوان محصولی که در حال پرورش است در نظر گرفته شود و پرونده آموزشی وی هیچ گاه بسته نشود. سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان باید در فرایندی مشخص از ابتدای ورود دانش‌آموزان تا موقعیت آینده آنها در آینده مطلع باشد.

وی تصریح کرد: امسال از هر لحاظ با سال های قبل متفاوت است، کرونا ما را مجبور کرد کارهایی را که تاکنون انجام نداده بودیم، بیاموزیم و مسیرهای جدید را تجربه کنیم. برای پیروزی در شرایط مبهم و عدم اطمینان امروزی باید کاملا هوشیارانه عمل کرده و نظارت ها را از حالت متعارف خارج کرده و دقیق تر از قبل انجام دهیم تا بتوانیم از این شرایط با موفقیت عبور کنیم.

حاجی میرزایی گفت: به هر منطق روشنی که برای تحقق اهداف ضروری است، کمک خواهیم کرد و انتظار داریم تناسب معقولی بین اندیشه و عمل برقرار کنید. در هر مورد عمیق فکر کنید و دست به کار شوید تا بتوانیم به طور مطلوب به اهداف مورد نظر برسیم.