محسن حاجی میرزایی در پیامی توییتری نوشت: فارغ از هر وضعیتی که در آینده روابط ایران و آمریکا پیش خواهد آمد، نمی توان از رفتن ترامپ خشنود نبود.

وی افزود: او با ارزش های انسانی بیگانه بود.