محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش در برنامه افتتاح طرح کنترل وزن و چاقی دانش آموزان(کوچ) که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، اظهار کرد: در . هزینه درمان خانواده‌هایی که با افراد چاق روبرو هستند بیش از خانواده‌هایی است که افراد چاق ندارند.

وی با اشاره به پدیده چاقی گفت: برای این پدیده‌ باید برای آن تدبیر کرد و در کنار آن موظف هستیم که به دانش‌آموزان دانش بیاموزیم.

حاجی‌میرزایی افزود: چرا این مشکل ایجاد شده و چطور می‌شود بااین مشکل مقابله کرد. این مشکل محصول سبک زندگی در تغذیه و پویایی است که به این پدیده در جهان امروز دامن زده است و کرونا هم از تحرک کاسته است و به شیوع پدیده چاقی کمک کرده است.

وی با اشاره به طرح کوچ ، ادامه داد: آمارها حکایت از اقبال خوب است و تحت غربالگری قرارمی‌گیرند و میزان توده بدنی روشن می‌شود و هدفگذاری لازم برای دستیابی به این کار انجام می‌شود. ما یک دایره‌ای داریم که دایره نیازهاست و چیزهایی که برای سلامت جسمی و روحی و رشد و تعالی خودمان نیاز داریم و در برابر آن تقاضا و خواسته‌هایی داریم؛ وضعیت مطلوب، وضعیتی است که دایره خواسته‌ها بر نیازها منطبق شود هر چه دو دایره بر هم منطبق باشد، وضعیت بهتر است. اینکه چگونه می‌توانیم نیازهای آنها را در سبد تقاضا قرار دهیم و تبدیل به خواسته آنها کنیم. این فرایند بسیار خلاقانه و پیچیده است.