محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و پرداخت مابه التفاوت آن به بیمه‌های خدمات درمانی جهت افزایش پوشش بیمه‌ای صددرصد به نفع کشور است.

وی در ادامه افزود: روش فعلی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو توزیع قانونی رانت و فساد است. با روش فعلی به شدت مخالف هستیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص قاچاق دارو از کشور گفت: درحال حاضر شاهد قاچاق دارو به کشورهای همسایه هستیم. دلیل اصلی آن قیمت پایین دارو در ایران در مقایسه با کشورهای اطراف است.

وی ادامه داد: باید مصرف دارو را مبنا قرار دهیم و از مصرف کننده‌های واقعی دارو به وسیله دفترچه‌‌های خدمات درمانی حمایت کنیم.

 نماینده مردم کرمان در پایان تصریح کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو به نفع مردم و کشور است. امیدواریم هرچه سریع‌تر این اتفاق عملیاتی شود.