نوبخت مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران اظهار کرد: در ایستگاه ارم سبز هیچ اتفاقی نیفتاده است و در حد فاصل ایستگاه اکباتان تا ارم سبز (داخل تونل) بر اثر اتصالی آتش سوزی‌ای رخ داده است.

او با بیان اینکه در زمان وقوع حادثه خط متوقف شد و موضوع در دست بررسی قرار گرفت، گفت: تاکنون به کسی آسیبی نرسیده است و در حال حاضر شرایط عادی است.

نوبخت ادامه داد: مسافرین ایستگاه ارم سبز برای ادامه حرکت مسیرشان به خط‌های ۲ و ۳ هدایت شدند.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران بیان کرد: حرکت قطار‌ها مسیر خط ۴ از میدان آزادی در حال انجام است همچنین در حال حاضر آگاهی کافی از آتش سوزی داخل تونل نداریم بنابراین نمی‌توان اظهار نظر کرد.