فاطمه زرین‌آمیزی سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور درباره علت آمار پایین انتخاب رشته کنکور سراسری و میزان مرتبط بودن این امر به شیوع کرونا، گفت: اخبار مربوط به کاهش آمار انتخاب رشته در کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ به دلیل شیوع ویروس کرونا کذب است.

انتخاب رشته  ۵۳.۵ درصد داوطلبان در کنکور سراسری سال ۱۳۹۹

او در ادامه درباره آمار انتخاب رشته کنندگان در کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ اظهار داشت: در این کنکور ۸۵۸ هزار و ۹۷۴ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند که با در نظر گرفتن افرادی که علاوه بر گروه اصلی آزمایشی خود در گروه زبان یا هنر نیز شرکت کرده‌اند، تعداد مجازشدگان یک میلیون و ۳۹ هزار و ۵۳ بوده است.  

زرین‌آمیزی در ادامه بیان کرد: از این تعداد ۴۵۹ هزار و ۴۴۱ نفر اقدام به انتخاب رشته کردند که بر این اساس ۵۳.۵ درصد از مجازین هستند.

سال آزمون

تعداد مجازین به انتخاب رشته

تعداد انتخاب رشته کننده نهایی

درصد به نفر

نفر

چندگروهی

۱۳۹۹

۸۵۸۹۷۴

۱۰۳۹۰۵۳

۴۵۹۴۴۱

۵۳/۵

سخنگوی سازمان سنجش در ادامه درباره علت تفاوت آمار نهایی اعلام شده توسط این سازمان که صبح امروز اعلام شده است نیز توضیح داد: آمار انتخاب رشته به دلیل اینکه برخی از داوطلبان مجازشده رای کمیسیون موارد خاص را گرفته‌اند مقداری تغییر کرده است.  

او در ادامه افزود: پس از اعلام نتایج نهایی کنکور در هفته اول آبان ۹۹، امکان تغییر رشته قبولی، در بین مجموعه رشته‌هایی که انتخاب شده است، وجود ندارد.

انتخاب رشته ۵۴.۵ درصد داوطلبان در کنکور سراسری سال ۱۳۹۸

زرین آمیزی در ادامه درباره آمار انتخاب رشته در کنکور سراسری سال ۱۳۹۸ نیز توضیح داد: در این آزمون ۸۳۱ هزار و ۳۲۱ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند که با آمار چند گروهی‌ها جمع کل مجازین به انتخاب رشته ۹۸۸ هزار و ۶۷۴ نفر بود.  

مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش در ادامه گفت: بر این اساس ۴۵۳ هزار و ۶۵۶ نفر اقدام به انتخاب رشته کرده‌اند که ۵۴.۵ درصد مجازین است.  

سال آزمون

تعداد مجازین به انتخاب رشته

تعداد انتخاب رشته کننده نهایی

درصد به نفر

نفر

چندگروهی

۱۳۹۸

۸۳۱۳۲۱

۹۸۸۶۷۴

۴۵۳۶۵۶

۵۴/۵

زرین‌آمیزی در ادامه گفت: آمار انتخاب رشته کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ به نسبت سال ۱۳۹۸ حدود یک درصد کاهش داشته است که تفاوت معناداری نیست.  

گفتنی است، اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص مثل دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه‌هایی که مصاحبه دارند، ۱۳ مهر اعلام می‌شود و کارنامه نهایی هفته دوم آبان ۹۹ بر روی سایت سازمان سنجش قرار می‌گیرد.  

داوطلبانی که متقاضی شرکت در دوره‌های بدون کنکور برای ورود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی هستند تا ۱۴ مهر فرصت دارند نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.