سید حسن الحسینی مشاور وزیر و مسئول شبکه شاد در برنامه چاپ اول، گفت: برنامه شاد یک برنامه تعلیم و تربیتی است که توانسته به میزان زیادی خودش را از یک پیام‌رسان صرف به یک پلتفرم کامل آموزشی ارتقا دهد. هم اکنون بزرگترین پلتفرم آموزشی کشور شاد است و امکانات آموزشی را تا حدود زیادی فراهم کرده است.

او در ادامه با بیان اینکه شاد به موفقیت کامل به هیچ عنوان نرسیده است، گفت: به موفقیت نسبی در شبکه شاد دست یافته ایم و بر اساس آخرین آمار هویت ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در این شبکه احراز شده است.

الحسینی ادامه داد:  ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به شکل همزمان در شبکه شاد آموزش می‌بینند و جریان تعلیم و تربیت تعاملی ادامه دارد. کلاس‌های فیزیکال کاملا در شبکه شاد طراحی شده است و رابطه معلم و دانش آموز به طور کامل در نظر گرفته شده است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در ادامه افزود: کار آموزش و پرورش به صورت هم زمان در حال انجام است و مشکلی وجود ندارد.