سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست خبری ویدئوکنفرانسی در استودیو سلامت وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درباره اقدامات ایران برای خرید واکسن کرونا گفت: در کشور خودمان گروه هایی برای تولید واکسن کرونا مشغول به کار هستند و وزیر بهداشت هم شخص این موضوع را رصد می کنند و موفقیت ها را خودشان اطلاع می دهند. در مجموع ایران نیز پا به پای دنیا در زمینه تولید واکسن کرونا فعالیت می کند.

او افزود: در عین حال منطقی این بود که ما هم سبد خود را برای خرید واکسن بگذاریم. در این زمینه مجمعی به نام کووکس فعال است که ۱۸۰ کشور در آن ثبت نام کرده اند و ۱۸ سازمان و شرکت در زمینه تولید واکسن در آن مشارکت دارند. ایران هم در لیست این ۱۸۰ کشور است.

لاری ادامه داد: شرط این شرکت ها برای فروش واکسن آن است که کشور متقاضی ۱۵ درصد پیش پرداخت برای واکسن  بدهد و اگر این شرکت ها موفق به تولید واکسن نشدند، این پول به ما عودت نمی شود. در عین حال در آخرین جلسه ستاد ملی کرونا مقرر شد که این ۱۵ درصد پرداخت شود، در مجموع ما نیز سبدمان را برای خرید واکسن کووید-۱۹ گذاشتیم و ثبت نام کرده ایم، واکسن آکسفورد، واکسن چند شرکت چینی و شرکت های مختلف دارای اعتبار در این گروه قرار دارند.

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: با وجود اینها باز همه تخم مرغ ها را در یک سبد نگذاشتیم. همانطور که وزیر بهداشت گفتند، با یک فرد ایرانی الاصل در هند نیز برای خرید واکسن مذاکره کردیم.

لاری ادامه داد: استراتژی ما برای خرید واکسن کرونا بیشتر انتقال تکنولوژی است و به نوعی قرارداد می بندیم که بتوانیم انتقال این دانش تولید واکسن را داشته باشیم. البته برآوردها نشانگر این است که قطعا زودتر از شش ماه دسترسی به واکسن نخواهیم داشت و این واکسن هم شامل گروه های آسیب پذیر می شود. این موضوع در همه دنیا به همین شکل است و باید همچنان شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنیم.