فاطمه زرین آمیزی سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: از تعداد یک میلیون و ۳۹۳ هزار و ۲۳۳ کارت صادر شده در آزمون سال ۹۹ تعداد یک میلیون و ۲۴۷ هزار و ۴۴۹ کارت پرینت شده است که تفاوت آن ۱۴۵ هزار و ۷۸۴ کارت بود.

سخنگوی سازمان سنجش در ادامه درباره تعداد داوطلبان مجاز شده به انتخاب رشته برای ورود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در کنکور سراسری، گفت:  در کنکور گروه علوم ریاضی و فنی تعداد ۱۳۵ هزار و ۴۲۰ نفر  و در گروه علوم تجربی تعداد ۳۵۲ هزار و ۹۲۳ داوطلب مجاز به انتخاب رشته شده اند.

مدیر کل روابط عمومی سازمان سنجش با اشاره به اینکه یک میلیون و ۱۲ هزار و ۴۰۶ نفر مجاز به انتخاب رشته در کنکور سراسری ۹۹ شده‌اند، گفت: در گروه علوم انسانی تعداد ۳۱۴ هزار و ۷۱ نفر، گروه هنر ۸۰ هزار و ۸۶ داوطلب و در گروه زبان‌های خارجی هم تعداد  ۱۲۹ هزار و ۵۰۶ داوطلب مجاز به انتخاب رشته شده‌اند.

او در ادامه گفت: تعداد یک میلیون و ۱۶۶ هزار نفر در جلسه آزمون حاضر بوده اند. داوطلبان مجاز می‌توانند از چهارشنبه ۲ مهرماه نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور درباره ظرفیت پذیرش رشته‌های با آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ گفت: ظرفیت پذیرش برای این رشته ۱۷۵ هزار و ۸۴۹ نفر است.