با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمد مهدی ناصحی  به عنوان مدیر عامل جدید سازمان بیمه سلامت ایران انتخاب شد.

ناصحی دانش آموخته رشته دکتری پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران و همچنین دارای مدارک تخصصی و فوق تخصصی مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است. وی در حال حاضر بعنوان دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فعالیت می کند.