عیسی فرهادی درباره روند رسیدگی به مصوبه نامگذاری های اخیر شورای شهر تهران که با برخی بازتاب‌های رسانه‌ای همراه شده است، گفت: مطابق اصلاحیه قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا که در مجلس به تصویب رسید، مسئولیت تطبیق مصوبات شورای شهر که قبلا در اختیار شخص فرماندار بود، به هیئتی 3 نفره متشکل از نماینده شورای شهر تهران ، نماینده قوه قضاییه، و فرماندار محول شده است.

فرهادی با اشاره به اینکه مصوبه اخیر نامگذاری معابر تهران نیز مشابه سایر مصوبات، در فرصت قانونی در هیئت تطبیق، مطرح شده است، افزود: مراجع ذیصلاح وجود نواقصی در مصوبه شورای شهر تهران را به هیئت تطبیق اعلام کرده‌اند و این هیئت به موجب قانون خواستار بررسی بیشتر شورای شهر در این زمینه شده است.

فرماندار تهران خاطر نشان کرد: در این زمینه، قانون کاملاً شفاف و روشن است و پس از اعلام نظر هیئت تطبیق، متعاقبا تصمیم نهایی شورای شهر تهران،  به هیئت حل اختلاف مرکزی متشکل از معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان شهرداری‌های کشور ، نماینده دیوان عدالت اداری، نماینده دادستان کل، نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی و شورایعالی استانها  ارجاع می‌شود و در نهایت نظر هیئت حل اختلاف مرکزی، قطعی و ملاک عمل خواهد بود.