به گزارش پارس به نقل از ایسنا، نتایج آزمون استخدامی ۱۷ اسفند ۹۱ در چند برابر ظرفیت جهت انجام مصاحبه فنی و تخصصی اعلام شده است.

متقاضیان می توانند برای مشاهده نتایج به آدرس اینترنتی http: //tamin. nigc. ir/ مراجعه کنند.