به گزارش پارس ، بسطامی درگفتگو باباشگاه خبرنگاران عنوان کرد: شاخص کیفیت هوای امروز تهران بر روی عدد ۱۱۲ است که نسبت به روز گذشته ۱۲ رتبه افزایش داشته است.

وی ادامه داد، متاسفانه درشرایط نا سالم برای گروههای حساس جامعه هستیم و بنا به پیش بینی هوا شناسی همین روند ادامه خواهد داشت.
وی به بیمارستان قلبی، تنفسی، سالمندان زنان باردار توصیه کرد از تردد غیر ضروری در سطح شهر خود داری کنند و حد الامکان از ماسک استفاده کنند