به گزارش پارس به نقل از مشرق، امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: خدا اختیار همه کارها را به مومن واگذاشته؛ ولی ذلت پذیری را به وی وانگذاشته است.

آیا نشنیده ای که خدای متعال می فرماید: " همه عزت از آن خدا و پیامبرش و مومنان است" ؟

… پس مومن عزیر است و ذلیل نیست. مومن از کوه نفوذ ناپذیر تر است زیرا کوه با ضربه های کلنگ کاسته می شود اما با هیچ ابزاری نمی توان از ایمان مومن کاست.

متن حدیث:

إِنَّ اللّه فَوَّضَ إِلَى المُؤمِنِ اُمورَهُ کُلَّها وَلَم یُفَوِّض إِلَیهِ أَن یَکونَ ذَلیلاً أَما تَسمَعُ اللّه تَعالى یَقولُ: (وَ لِلّهِ العِزَّةُ وَلِرَسولِهِ وَلِلمُؤمِنینَ) ؟ … فَالمُؤمِنُ یَکونُ عَزیزا وَلا یَکونُ ذَلیلاً قالَ: إِنَّ المُؤمِنَ أَعَزُّ مِنَ الجَبَلِ لأَِنَّ الجَبَلَ یُستَقَلُّ مِنهُ بِالمَعاوِلِ وَالمُؤمِنُ لایُستَقَلُّ مِن دینِهِ بِشَىْ ءٍ؛

« تهذیب الاحکام، جلد ۶ صفحه ۱۷۹»