به گزارش پارس ، به نقل ازفارس، رهبر معظم انقلاب هر ساله در هفته قوه قضائیه با مسئولان دستگاه قضایی دیدار می کنند و بر اساس نیازهای روز جامعه رهنمودها و توصیه هایی را برای آن ها خواهند داشت.

خبرگزاری فارس در هفته قوه قضائیه اقدام به باز نشر برخی از رهنمودهای رهبری به مسئولان قضایی کشور طی ۱۰ سال گذشته کرده است.

در ذیل بخشی از سخنان رهبر انقلاب خطاب به مسئولان قضائی را می خوانید:

اعتماد مردم به دستگاه قضایی امری ضروری است

رهبر معظم انقلاب اسلامى سال ۸۲ و در دیدار با رئیس و جمعی ازمسئولان قوه قضاییه و خانواده هاى شهیدان حادثه هفتم تیر با قدردانى از تلاش هاى بى وقفه مسئولان دستگاه قضایى تأکید کردند: دستگاه قضایى باید با رعایت ضوابط و مقررات، جلب روزافزون اعتماد مردم و اطلاع رسانى به افکار عمومى، انجام وظایف بسیار مهم خود را در تحقق عدالت و حفظ و تأمین حقوق و امنیت مردم، با قاطعیت و قدرت ادامه دهد.

حضرت آیت الله خامنه اى، اعتماد مردم به دستگاه قضایى را، به موازات اقتدار قوه قضاییه، امرى ضرورى برشمردند و خاطرنشان کردند: دلگرم بودن ملت به رعایت عدالت در کلیه مراکز قضایى و در سراسر کشور بسیار مهم است، بنابراین حتى از یک تخلف قضایى نیز نباید چشم پوشى کرد.

ایشان برخوردارى مردم از امنیت قضایى را در هنگام مراجعه به دستگاه قضا، بسیار مهم خواندند و افزودند: اگر امنیت قضایى وجود داشته باشد امنیت سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى نیز بوجود مى آید بنابراین باید مسئولان دستگاه قضایى با ایجاد ساز و کار مناسب، بطور دائم مراقب باشند تا در میان انبوه قضات پاکدامن، شریف و دانا، برخى عناصر سست عنصر، در امنیت قضایى مردم خللى ایجاد نکنند.

ضرورت رفتار عادلانه با محکومین و گرایش دستگاه قضایی به زندان زدایی

رهبر معظم انقلاب اسلامى سال ۸۳ در دیدار با مسئولان دستگاه قضایى و خانواده هاى شهیدان سرافراز هفتم تیر تأکید کردند: وظیفه قوه قضاییه ایجاد عدالت و احقاق حق است و دستگاه قضایى باید با همه وجود و بدون تأثیرپذیرى از « ثروت، قدرت، دیوان سالارى و یا جوسازى و تهمت» ، تحقق کامل عدالت را پیگیرى کند.

ایشان قاضى را محور دستگاه قضایى خواندند و افزودند: همه بخش هاى مختلف قوه قضاییه باید در خدمت قضاوت عادلانه قضات باشند تا دادگاه ها به عرصه جارى شدن عدالت، احقاق حق و ابطال باطل تبدیل شود.

حضرت آیت الله خامنه اى با اشاره به لزوم رفتار عادلانه با محکومین خاطرنشان کردند: گرایش دستگاه قضایى به زندان زدایى، بسیار خوب است و باید با تدبیر و براساس برنامه دنبال شود چرا که زندان نباید محیطى فسادآور باشد و شخصیت زندانى را از بین ببرد و یا خانواده او را بیچاره کند.

رهبر معظم انقلاب اسلامى کادرسازى در قوه قضاییه را مهم خواندند و افزودند: بخش هاى آموزشى، نظارتى، مدیریتى و سایر بخش هاى دستگاه قضایى باید نقش خود را در زمینه سازى براى تحقق عدالت ایفا کنند.

گسترش دانش قضایی در تمام سطوح قوه قضائیه ضروری است

حضرت آیت الله خامنه اى در سال ۸۴ پرورش عناصر فعال و گسترش علم و آگاهى و دانش قضایى را در تمام سطوح قوه قضاییه ضرورى خواندند و با اشاره به اقدامات و برنامه هاى ارزشمند دستگاه قضایى افزودند: نتیجه این برنامه ها، باید در عمل احساس آرامش و امنیت را در مردم ایجاد کند.

رهبر معظم انقلاب، رعایت کامل قوانین در دادرسى ها و نظارت بر قوه قضاییه را باعث مستحکم شدن دستگاه قضایى خواندند و با اشاره به لزوم استقبال دستگاه قضایى از نظارت، افزودند: هر قدر سازمان هاى بازرسى و نظارتىِ درون و بیرون دستگاه قضایى و صاحب نظران حوزه و دانشگاه و حقوق دانان کشور، در مورد قوه قضاییه بیشتر پیشنهاد و نظر دهند و منصفانه انتقاد کنند، دستگاه قضایى تقویت مى شود.

ایشان، رئیس دستگاه قضایى را عالم، هوشمند و شخصیتى برجسته خواندند و با اشاره به حضور قضات شریف و پاک دامن در دستگاه قضایى افزودند: ارکان و پایه هاى دستگاه قضایى، بسیار خوب و مستحکم است و هر قدر این دستگاه در معرض چالش قانونى و نظارتى قرار بگیرد ورزیده تر خواهد شد.

مهم ترین مسئولیت قوه قضائیه مبارزه با جرم و تخلف و اجرای قاطعانه عدالت است

رهبر انقلاب اسلامی در سال ۸۵ و همزمان با هفته قوه قضائیه شهید آیت الله بهشتی را معمار حقیقی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دانستند و افزودند: قوه قضاییه باید مرجعی اطمینان بخش برای آحاد مردم و نقطه امید و جلوه گاه عدالت برای مظلومان، باشد.

ایشان با تأکید بر اینکه باید همواره به دستگاه قضایی در میان مردم به عنوان یک حَکم عادل، منصف، تیزبین و هوشیار، نگریسته شود خاطرنشان کردند: مهم ترین مسئولیت قوه قضائیه مبارزه با جرم و تخلف و اجرای قاطعانه عدالت است.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی به تنهایی نمی تواند همه امور کشور را اصلاح کند، افزودند: اگر دستگاه قضایی وظیفه خود را به صورت کامل و صحیح انجام دهد، دیگر دستگاه ها نیز مجبور به حرکت به سمت صلاح و مبارزه با عوامل فساد خواهند شد.

ایشان همچنین لزوم برخورد قاطعانه با تخلفات در قوه قضاییه و حتی حساس بودن به شبهه تخلف را یادآور شدند.

لازمه امنیت اقتصادی برخورد جدی با مفسدان اقتصادی است

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب سال ۸۶ در دیدار رئیس، مسئولان و جمعی از قضات و کارکنان دستگاه قضایی، کارآیی و کارآمدی قوه قضاییه را در دستیابی نظام اسلامی به اهداف خود، بسیار مهم ارزیابی و تأکید کردند: یکی از مهم ترین وظایف دستگاه قضایی استقرار امنیت در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی و حیثیتی، و برخورد قاطع، بی ملاحظه و عبرت آموز با متجاوزان به قانون است.

رهبر انقلاب اسلامی، اجرای عدالت، احقاق حق، قانون گرایی، ایستادگی در مقابل زورگویان و فرصت طلبان، و ایجاد احساس آرامش و امنیت در جامعه را از وظایف قوه قضاییه برشمردند و افزودند: لازمه امنیت اقتصادی برخورد جدی با مفسدان اقتصادی است و این تصور که برخورد با مفسدان اقتصادی موجب ناامنی اقتصادی می شود، صحیح نیست.

حضرت آیت الله خامنه ای، برخورد قاطع با متخلفان به ویژه در داخل دستگاه قضایی را مایه دلگرمی مردم دانستند و افزودند: نظارت جدی بر عملکرد مجموعه دستگاه قضایی، استفاده از فناوری های نوین، و برنامه ریزی و نظام مند عمل کردن، زمینه ایجاد اطمینان در مردم را بیش از پیش فراهم خواهد کرد.

ایشان همچنین مسئولان دستگاه قضایی را به حداکثر استفاده از شرایط کنونی به منظور ارائه یک نمونه ملموس از دستگاه قضای اسلامی توصیه کردند.

کاهش مدت زمان دادرسی ها یکی از اولویت های قوه قضائیه است

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب سال ۸۷ و همزمان با هفته قوه قضائیه، تلقی عمومی از دستگاه قضایی به عنوان پناهگاه مظلومان را نقطه مطلوب و هدف اصلی برشمردند و با اشاره به نقش بسیار مهم و سنگین قوه قضاییه در اجرای عدالت تأکید کردند: مطالبه هفت سال پیش از سران قوا برای مبارزه جدی و قاطعانه با مفاسد اقتصادی همچنان به روز است.

رهبر انقلاب هدف از اجرای این سیاست ها را رساندن قوه قضاییه به جایگاه شایسته خود در جامعه اسلامی دانستند و خاطرنشان کردند: این جایگاه شایسته، همان به وجود آمدن احساس عمومی مبنی بر مأمن بودن قوه قضاییه و اجرای عدالت در این قوه است.

ایشان ارزیابی مستمر درخصوص میزان حرکت و پیشرفت به سوی نقطه مطلوب را یکی از اولویت های مهم برشمردند و تأکید کردند: باید دائماً بررسی شود که چه میزان از اهداف سیاست های کلی قوه قضاییه تحقق یافته است و این بررسی مستمر باید شاخص و معیار حرکت باشد.

حضرت آیت الله خامنه ای تلاش پیگیر برای کاهش مدت زمان دادرسی ها را از دیگر اولویت های قوه قضاییه دانستند و خاطرنشان کردند: به عموم پرونده ها باید با سرعت، دقت و قاطعیت و به دور از جنجال رسیدگی شود.

تحقق عدالت نیازمند زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری متعدد است

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضاییه در سال ۸۸، اصلی ترین وظیفه این قوه را تأمین عدالت، و تحقق آن را در گرو عمل به قانون دانستند و با اشاره به مسائل اخیر کشور تأکید کردند: حل و فصل قضایا از طریق معیارهای قانونی امکان پذیر است و همه نخبگان، فعالان و جناح های سیاسی از هر دو طرف نیز باید از هرگونه تحریک احساسات و ایجاد خلل در یکپارچگی ملت پرهیز کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه تحقق عدالت بسیار سخت و نیازمند زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری متعددی است افزودند: تأمین عدالت در جامعه علاوه بر همه این زیرساخت ها نیازمند توکل بر خدا و عزم راسخ است که این روحیه باید در قوه قضاییه گسترش یابد.

ایشان خاطرنشان کردند: مهم ترین مسئله نتیجه و خروجی کار است که اگر این خروجی عدالت باشد، در پیشگاه خداوند متعال، مردم و نفس خود سرافراز خواهیم بود.

یکی از سخت ترین کارها در قوه قضائیه تأثیرناپذیری از حب و بغض ها و جریان سازی های سیاسی است

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سال ۸۹ خود با رئیس و مسئولان قوه قضاییه، دستگاه قضایی را یکی از بخش های بسیار حساس نظام اسلامی دانستند و با تأکید بر لزوم حمایت همه دستگاه های کشور از قوه قضاییه، خاطرنشان کردند: یکی از وظایف مهم قوه قضاییه، خارج نشدن از جاده عدل و انصاف و تأثیرناپذیری از جو سازی های سیاسی، و حب و بغض ها در قضاوت و صدور احکام است.

ایشان مسئولان ارشد قوه قضاییه را هم انسان هایی پاک، سالم و خوش سابقه دانستند و خاطرنشان کردند: در سطح قوه قضاییه نیز قضات فاضل، روشن بین، شجاع و درست کردار کم نیستند، که همه این موارد از زمینه های امیدواری در دستگاه قضایی است.

حضرت آیت الله خامنه ای تجدید نظر در قوانین و مقررات داخل قوه قضاییه و برطرف کردن تعارض قوانین و اصلاح عدم انطباق رأی دادگاه های بدوی با دادگاه های بعدی را نیز از جمله نیازهای دستگاه قضایی خواندند و افزودند: یکی از مهم ترین مسائل در قوه قضاییه که از سخت ترین کارها به شمار می آید، تأثیرناپذیری از حب و بغض ها و جریان سازی های سیاسی است.

اقتدار و اعتماد عمومی دو رکن اصلی و مورد نیاز قوه قضاییه

حضرت آیت الله خامنه ای در سال ۹۰، اقتدار و اعتماد عمومی را دو رکن اصلی مورد نیاز قوه قضاییه برشمردند و تأکید کردند: اقتدار قوه قضاییه با تأمین زیرساخت های مناسب انسانی و فنی به وجود می آید.

ایشان افزودند: تربیت انسان های شایسته، فاضل، امین و درستکار و همچنین ابتکار و نوآوری، وضع قوانین صحیح و بهره گیری درست و بر اساس تشخیص عقلی، از پیشرفت های گوناگون فنی و سازمانی، زمینه ساز استحکام درونی قوه قضاییه و اقتدار آن خواهد بود.

رهبر انقلاب اسلامی لازمه جلب اعتماد عمومی به عنوان دومین رکن مورد نیاز قوه قضاییه را، تأمین عدالت دانستند و تأکید کردند: تبدیل شدن عدالت به جریانی فراگیر و دائمی در قوه قضاییه نیازمند تقوا، نگاه بی طرفانه در حوادث کوچک و بزرگ، و عملکرد دقیق و حکیمانه به قانون است.

رهبر انقلاب اسلامی سخنان خود با اشاره به پیشرفت های قوه قضاییه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون و در دوره های مختلف خاطرنشان کردند: در دوره فعلی نیز شخصیت برجسته ای از لحاظ علم، ابتکار، نشاط، انگیزه و همت در رأس قوه قضاییه قرار دارد و اقدامات عالمانه و مبتکرانه تحسین برانگیزی انجام گرفته است.

پرهیز قوای سه گانه از مسائل حاشیه ای و اختلافی

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در آخرین دیدار خود با رئیس، مسئولان عالی و قضات قوه قضاییه در سال ۹۱، ارتقاء دستگاه قضایی به منظور تحقق عدالت قضایی در جامعه را مهم ترین هدف برشمردند و ضمن تبیین برخی نکات مهم برای رسیدن به این هدف، همکاری همه دستگاه ها به ویژه قوای سه گانه را در شرایط کنونی فریضه و لازم دانستند و تأکید کردند: دولت، مجلس و قوه قضاییه، همه در جبهه واحد دفاع از اسلام، ملت ایران و استقلال و هویت کشور در مقابل تلاش همه جانبه قدرت های استکباری، قرار دارند و باید با پرهیز از مسائل حاشیه ای و اختلافی، به یکدیگر کمک کنند.

رهبر انقلاب اسلامی، اتقان احکام قضایی را یکی دیگر از پیش نیازهای ارتقای قوه قضاییه برشمردند و خاطرنشان کردند: احکام قضایی باید از آنچنان استحکام محتوایی برخوردار باشند که اگر در معرض نظر متخصصان امور فقهی و حقوقی قرار گیرند، قاضی صادر کننده آن، هیچ دغدغه ای نداشته باشد.

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: تصمیم برای اتقان احکام دادگاه ها باید در قوه قضاییه فراگیر شود زیرا نقض مکرر احکام دادگاه های بدوی نشان دهنده نقض محتوایی و شکلی احکام است.

ایشان همچنین با تأکید بر لزوم کاهش توسل به زندان در مجازات ها، به عنوان یک سیاست جاری در قوه قضاییه، خاطرنشان کردند: باید تا آنجا که ممکن است، مجازات زندان به حداقل برسد زیرا زندان یک پدیده نامطلوب است و تبعات گسترده ای برای زندانیان، خانواده های آنان و حتی محیط کار افراد دارد.

رهبر انقلاب اسلامی حفظ آبروی افراد را یکی از مسائل بسیار حساس و مهم برشمردند و خاطرنشان کردند: بخش قابل توجهی از این موضوع، متأسفانه به فضاسازی ها و شایعه سازی های برخی مطبوعات و پایگاه های رایانه ای مربوط می شود اما قوه قضاییه نباید به هیچ وجه تحت تأثیر این جوسازی ها قرار گیرد.

ایشان کادرسازی برای مناصب مدیریتی و مسئولیت های ارشد قوه قضاییه را از دیگر لوازم ارتقای دستگاه قضایی برشمردند.