به گزارش پارس نیوز، محمد صیادی نژاد دبیر شورایاری محله والفجر در منطقه 6 درباره تحقق محله محوری توسط شورایاری ها گفت: تهران کلان شهری دارای 352 محله است که هر کدام دارای مسائل و معضلاتی است که به شورایاری منتقل و سپس به شهرداری ناحیه ارجاع داده می شود. علاوه بر این شورایاری مسئولیت نظارت بر خدمات پیمانکاران و همکاری با شهرداری در اجرای خدمات گوناگون را دارد.  شورایاری می تواند مسائل کلی در منطقه و شهر را به شورای شهر یا شهرداری هم منتقل کند.

وی با اشاره به محدوده اختیارات و ضمانت اجرای شورایاری ها افزود: اختیارات شهرداری، شورای شهر و شورایاری ها مشخص و محدود است اما هر کدام از این ارگان ها در تصمیم سازی و تصمیم گیری می توانند تاثیرگذار باشند. خیلی از مسائل می تواند با تعامل بیشتر با یکدیگر زودتر به نتیجه برسند. شورایاری در قالب نظارت و همکاری و شناسایی مشکلات عمل می کند و شورای شهر بر اساس اطلاعات شورایاری ها بودجه ها را اولویت بندی کرده و تصمیمات بهتری را می گیرد.

صیادی نژاد افزود: شهرداران نواحی تلاش می کنند نظرات شورایاری ها را بگیرند زیرا باعث موفقیت شهرداری و شورای شهر می شود. شورایاری، شهرداری و شورای شهر مکمل یکدیگر هستند زیرا معضلات محل از طریق شورایارها شناسایی می شود.

وی با تاکید بر اینکه علایق شخصی و سلیقه ای در فرآیند امور وارد نمی شود، گفت: پتانسیل همکاری میان مدیریت شهری و شورایاری وجود دارد. اگر شهردار تهران بخواهد در جریان جزییات و اولویت های محله ها باشد، می تواند از طریق دبیر شورایاری ها مطلع شود و امروز هم فرماندار و نماینده مجلس از شورایاران اطلاعات مناطق را خواسته اند.

دبیر شورایاری محله والفجر درباره سوء استفاده شخصی و منفعت طلبی در شورایاری ها گفت: اگر کسی وارد شورایاری می شود باید بین خواسته های شخصی و مسئولیت های اجتماعی تعادل برقرار کند. اگر از سمت و جایگاه خود برای رسیدن به اهداف شخصی استفاده شود، مردم و جامعه متضرر می شوند. شورایار نباید برای رسیدن به امیال شخصی از جایگاه خود استفاده کند.

وی اضافه کرد: شورایار با توجه به اینکه اختیارات محدود و دارای نقش نظارتی است، نمی تواند از موقعیت خود سوء استفاده کند مگر اینکه دستگاه های دیگری با آنها ارتباط های ناسالم برقرار کنند.

صیادی نژاد در پایان گفت: سرای محله ها در اختیار هیات امنا گذاشته شده و مسئولیت آنها به عهده دبیر است تا هزینه و درآمدها زیر نظر او باشد و عمده اختلافات مالی هم به همین مساله باز می گردد. البته بودجه سرای محله ها به قدری نیست که سوء استفاده های زیادی از آن صورت بگیرد و خوشبختانه طبق تصمیم گیری های اخذ شده، ارتباط مالی شورایاری با همه سیستم ها حذف شده و شورایار تنها نقش نظارتی دارد.