به گزارش پارس نیوز، 

 «محمد سعید احدیان» در توییتی از مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره میزان افزایش حقوق کارمندان انتقاد کرد.