به گزارش پارس نیوز، 

سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در همایش رسالت های حوزه و گام دوم انقلاب اسلامی139712082352239916770834

 
 
همایش رسالت های حوزه و گام دوم انقلاب اسلامی
همایش رسالت های حوزه و گام دوم انقلاب اسلامی
همایش رسالت های حوزه و گام دوم انقلاب اسلامی
آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه،سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و حجت الاسلام حاج صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در همایش رسالت های حوزه و گام دوم انقلاب اسلامی
آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه،سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و حجت الاسلام حاج صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در همایش رسالت های حوزه و گام دوم انقلاب اسلامی
سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و حجت الاسلام حاج صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در همایش رسالت های حوزه و گام دوم انقلاب اسلامی
 سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در همایش رسالت های حوزه و گام دوم انقلاب اسلامی
سخنرانی سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در همایش رسالت های حوزه و گام دوم انقلاب اسلامی
سخنرانی سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در همایش رسالت های حوزه و گام دوم انقلاب اسلامی
سخنرانی سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در همایش رسالت های حوزه و گام دوم انقلاب اسلامی
همایش رسالت های حوزه و گام دوم انقلاب اسلامی
سخنرانی حجت الاسلام حاج صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در همایش رسالت های حوزه و گام دوم انقلاب اسلامی
آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین در همایش رسالت های حوزه و گام دوم انقلاب اسلامی
همایش رسالت های حوزه و گام دوم انقلاب اسلامی
سخنرانی آیت الله اراکی دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب
سخنرانی آیت الله اراکی دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب
سخنرانی آیت الله اراکی دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب