به گزارش پارس نیوز، 

 «مارسلا ایگلسیاس» زن کالفرنیایی برای این که از رشد تومورهای سرطانی اش جلوگیری کند، روزانه پنج حشره مصرف می کند! او این حشرات را زنده زنده می خورد و اعتقاد دارد که بدون شیمی درمانی می تواند با این روش با سلول های سرطانی مبارزه کند. او از بین حشرات، بیشتر از همه به تاثیر کرم ها و لاروهای حشرات برای درمان اعتقاد دارد!