به گزارش پارس نیوز، 

3058027آیناز، دختری ۵ ساله از اهالی روستای شارلوق بخش گلیداغ از توابع شهرستان مراوه تپه استان گلستان است. او با وجود سن کمش، حمایت کاملی از برادر نابینای خود؛ با وجود حضور  پدر و مادر دارد. گویی از همین کودکی درس مادری می آموزد.

آیناز با کمک در کارهای مختلف سعی دارد تا از آصف برادر ۹ ساله نابینای خود به خوبی محافظت و نگهداری کند .

به گفته صدرالدین نامی و آمنه ناخلی ، پدر و مادر آیناز و آصف؛ آیناز برای خود یک مادر تمام و کمال است که در طول روز سعی دارد؛ اکثر کارهای آصف را از جمله غذا خوردن، گردش، خرید و بازی های مختلف انجام دهد و همه کارهای او را حتی الامکان خودش بدون حضور ما انجام دهد.