به گزارش پارس نیوز، 

2460798

 

موزه حرم امام رضا(ع)

موزه حرم امام رضا(ع)

 

سقاخانه‌ی وسط صحن امام رضا به دستور نادر شاه افشار ساخته شده است.

سقاخانه‌ی وسط صحن امام رضا به دستور نادر شاه افشار ساخته شده است.

تنها جایی که در کل دنیا نقاره نواخته می‌شود، حرم امام رضا (ع) است. نقاره‌زنی در حرم مطهر امام رضا (ع) از دوره‌ی غزنویان رواج یافت.

تنها جایی که در کل دنیا نقاره نواخته می‌شود، حرم امام رضا (ع) است. نقاره‌زنی در حرم مطهر امام رضا (ع) از دوره‌ی غزنویان رواج یافت.

خانه تاریخی داروغه مشهد

خانه تاریخی داروغه مشهد

آرامگاه فردوسی

آرامگاه فردوسی

هارونیه مشهد

هارونیه مشهد

آرامگاه پیر پالاندوز

آرامگاه پیر پالاندوز

 اقتصاد مشهد بیشتر به تولید و تجارت زعفران، زرشک، نبات، آجیل و خشکبار، چرم و صنعت فرش است.

اقتصاد مشهد بیشتر به تولید و تجارت زعفران، زرشک، نبات، آجیل و خشکبار، چرم و صنعت فرش است.

پارک علمی پروفسور بازیما مشهد

پارک علمی پروفسور بازیما مشهد

پارک کوهسنگی مشهد