به گزارش پارس نیوز، 

عکس-گل-گیاه-زنجبیل

 

در ادامه تصاویری از گل های زیبای زنجبیل را مشاهده می کنید :

عکس گل زنجبیل

عکس گل زنجبیل

عکس گل گیاه زنجبیل

عکس گل گیاه زنجبیل

عکس بوته های کشت شده زنجبیل

عکس بوته های کشت شده زنجبیل

عکس ریزوم یا غده های تازه زنجبیل صورتی فیجی

عکس ریزوم یا غده های تازه زنجبیل صورتی فیجی

عکس گل و برگ های های گیاه زنجبیل

عکس گل و برگ های های گیاه زنجبیل

عکس ریشه های زنجبیل تازه با ساقه