به گزارش پارس نیوز، 

جشن تولد جهانگیری هیچ، این را چه می‌گویید؟