به گزارش پارس نیوز، 

 پردازش تصاویر ماهواره ای در روزهای ۲۸ تا ۳۰ دی ماه امسال (۱۳۹۷) از  سطوح پوشیده شده از برف برای اکثر استانهای کشور حکایت دارد.

رصد صورت گرفته با تصاویر ماهواره های سنجش از دور نشان می دهد که حداقل سطوح پوشیده شده از برف مربوط به استان کرمان با مساحتی حدود ۱۰ کیلومترمربع است و حداکثر بارش برف نیز در استان های آذربایجان شرقی و غربی با مساحتی به ترتیب حدود ۳۰۲۷۰ و ۲۱۷۳۳ کیلومترمربع برآورد شده است.

بررسی ها حاکی از آن است که در تاریخ ۳۰ دی ماه امسال، ۲۵ استان کشور تحت تاثیر بارش برف قرار گرفته و مساحت محدوده پوشیده شده از برف برای این استان ها حدود ۱۹۲۸۱۱ کیلومتر مربع تخمین زده شده است.

همزمانی پوشش ابر بر فراز مناطق پوشیده شده از برف، مانع تشخیص دقیق سطوح برفی می‌شود.

تصاویر ماهواره ای از پوشش برف در کشور در تاریخ ۳۰ دی ماه در ساعت ۱۳:۱۵PM ترکیب باندی: ۳-۴-۱ با ماهواره سنجشی AQUA

رنگهای سبز تا قرمز درصد احتمال برف را نشان می دهد.

تصاویر ماهواره ای از پوشش برف در کشور در تاریخ ۲۸ دی ماه در ساعت ۱۳:۲۴PM ترکیب باندی: ۳-۴-۱ با ماهواره سنجشی AQUA

رنگهای سبز تا قرمز درصد احتمال برف را نشان می دهد.