به گزارش پارس نیوز، 

ریم صالح الریاشی نخستین زن و مادر فلسطینی بود که ژانویه ٢٠٠٤ میلادی در ٢٢ سالگی علیه صهیونیست هایی که سرزمین اش را اشغال کرده بودند دست به عملیات استشهادی زد.