به گزارش پارس نیوز، 

 علیرضا رحیمی عضو هیئت رئیسه مجلس درباره گرفتن عوارض برای تونل‌ها و بزرگراه‌های شهری از مردم، نوشت: