به گزارش پارس نیوز، 

یکی از کاربران شبکه اجتماعی توئیتر تصویری از صف طولانی ورودی کتابخانه ملی را به اشتراک گذاشت.