به گزارش پارس نیوز، در حالیکه همچنان مرکز امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی آموزش‌ و پرورش - که چند وقتی است جای مرکز اطلاع رسانی آموزش و پرورش را به دنبال تغییر در ساختارهای این وزارتخانه گرفته است-، اخبار انتصاب و احکام را عموما پیش از اطلاع رسانی رسمی از طریق گفتگوی اختصاصی سرپرست این مرکز با رسانه ها، اطلاع رسانی می کند، بر اساس شنیده ها دو انتصاب جدید دیگر در وزارتخانه آموزش و پرورش نهایی شده است.

حجت‌الاسلام تیمور علی عسگری به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش و حجت‌الاسلام علی ذوعلم به عنوان معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی حکم خود را از وزیر آموزش و پرورش دریافت کرده اند.