به گزارش پارس نیوز، 

 بر اساس آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزشهای جوی از اول مهر تا 17 دی سال آبی 98ــ97‌ (107 روز ابتدایی سال آبی جاری) بالغ بر 108.8 میلی‌متر می‌باشد. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (80.4 میلی‌متر) 35.3 درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (34.6میلی‌متر) 214.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین حجم بارشهای کشور از اول مهر تا 17 دی به 179 میلیارد و 305 میلیون مترمکعب رسید.