به گزارش پارس نیوز، 

سام درخشانی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: چند لحظه بیادماندی از استانبول... خیابون ها و کوچه هاش، کافه هاش و اثار تاریخیش...