به گزارش پارس نیوز، سردار ابراهیم کریمی در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره افزایش مدت دوران آموزشی خدمت در سال 98 اظهار کرد: مدت آموزش عمومی در خدمت دو ماه است و در سال 98 نیز تغییری پیدا نمی‌کند.

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا تصریح کرد: ممکن است یگانهای مختلف بنابر نیاز و ضرورت به آموزش تخصصی، مدت زمان آموزش عمومی را افزایش دهند و به طور مثال یک دوره "کُد" یک ماهه نیز برای سربازان درنظر بگیرند.