به گزارش پارس نیوز، 

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی از ارائه گزارش نظارت‌ها بر مدارس غیردولتی به وزیر آموزش و پرورش تا پایان این هفته خبر داد.

مجتبی زینی‌وند رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی در گفت‌وگو ی در خصوص نظارت بر فضای فیزیکی و استاندارد تجهیزات گرمایشی مدارس غیردولتی اظهار کرد: تمام مدیران کل، کارگروه برای نظارت تشکیل دادند.

وی ادامه داد: گزارش نظارت‌ها را تا پایان این هفته به وزیر آموزش و پرورش ارائه می‌کنیم البته وزیر آموزش و پرورش هم بر موارد نظارتی تأکید کردند.

زینی‌وند اضافه کرد: در شورای سیاست‌گذاری مدارس غیردولتی، سیاست را بر توسعه کیفی و رعایت دقیق دستورالعمل‌ها گذاشتیم و توسعه کمی را محدود کردیم.