به گزارش پارس نیوز، اول بهمن زمین میان ماه و خورشید قرار می گیرد و ماه گرفتگی کاملی را ایجاد می کند که این ماه گرفتگی کامل تا سال 1400 رخ نخواهد داد.

در روز 1 بهمن سال 97 ( 20 ژانویه) زمین میان خورشید و ماه قرار می گیرد و مسیر نور خورشید را به ماه مسدود کرده و روی ماه سایه بزرگی می اندازد. 

براساس گزارش «بیزینس اینسایدر»، این پدیده، آخرین ماه گرفتگی کامل تا سال 1400 (ماه می سال 2021 ) خواهد بود. البته در این میان ماه گرفتگی های جزئی نیز رخ می دهد. 

گفتنی است؛ ماه گرفتگی کامل پدیده نادری نیست اما ماه گرفتگی ماه بهمن ( ژانویه) کمی فرق دارد و «ابرماه گرگ خونین» نامیده شده است. 

علت نام گذاری این ماه گرفتگی، زمان وقوع و موقعیت ماه نسبت به زمین است. از طرفی اثر اتمسفر زمین بر نور خورشیدی که از آن عبور می کند منجر به قرمز و نارنجی شدن ماه می شود. 

همچنین به دلیل نزدیکی بیشتر ماه به زمین، هنگام وقوع ماه گرفتگی، ماه بزرگ تر به نظر می رسد و پیشوند ابر به آن نسبت داده می شود. 

طبق گفته ناسا؛ این ماه گرفتگی کامل، یک ساعت و دو دقیقه طول خواهد کشید و به وقت ایران، ساعت 8:42 صبح خواهد بود.