به گزارش پارس نیوز، سیدمحمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگاران درباره قیمت بلیت مترو اظهار کرد: احساس من این است که قیمت تمام شده بلیت مترو از 10 هزار تومان هم بیشتر است.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه سالی 6 هزار میلیارد تومان در مترو خرج می‌کنیم، تصریح کرد: سالی 540 میلیون بلیت فروخته می‌شود که این رقم امسال 350 میلیارد تومان شده است و هنگامی که من این رقم را با 540 میلیون بلیت و 6 میلیارد تومان هزینه مترو محاسبه کردم، رقم آن 10 هزار تومان شد که احساسم این است که قیمت تمام شده بلیت مترو از این رقم هم بیشتر باشد.

وی تصریح کرد:‌ من خواسته‌ام که این رقم کارشناسی شود و نتیجه محاسبات دقیق آن اعلام شود، زیرا تاکنون در مورد قیمت بلیت مترو اقدام کارشناسی نشده است.

میرلوحی با تأکید بر اینکه خواسته من کاملا دقیق و بر اساس محاسبات انجام شده است، گفت: به صورت کلی وقتی سرمایه ثابت با هزینه ثابت، هزینه جاری و استهلاک تجهیزات مطرح می‌شود، نرخ بلیت محاسبه می‌شود.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه از پورسیدآقایی معاون حمل و نقل شهرداری خواسته‌ام که آن‌ها نرخ تمام شده را محاسبه کنند، ادامه داد:‌ در اصفهان رقم تمام شده برای بلیت مترو پس از محاسبات 5 هزار و 500 تومان درآمده است.

وی خاطرنشان کرد:‌ در تهران سالی 6 هزار میلیارد تومان در ساخت مترو هزینه می‌کنیم که این هزینه شامل ساخت زیرساخت‌ها و تأمین واگن است و اکنون هزینه جاری بلیت منهای هزینه‌های ثابت جاری و همچنین بدون احتساب استهلاک واگن‌ها اعلام شده است.

میرلوحی تأکید کرد:‌ استهلاک سرمایه‌هایی که در بهره برداری مترو است، در حساب‌ها نیامده و سرمایه‌هایی هم که در سازه‌های مترو هزینه شده در حساب‌ها درج نشده است.