به گزارش پارس نیوز، فرهاد سرخوش در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به افزایش بارندگی‌ها و رهاسازی آب از سدها و رودخانه‌های استان به دریاچه ارومیه افزود: تراز فعلی دریاچه ارومیه ۱۲۷۰.۵۴ است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ سانتی متر افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه وسعت فعلی دریاچه ارومیه ۲۰۴۷.۴۹ کیلومتر مربع است که سال گذشته ۱۷۴۷.۱۱ کیلومتر  مربع بوده ادامه داده، وسعت دریاچه ارومیه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۰۰ کیلومتر مربع افزایش داشته است.

سرخوش با بیان اینکه حجم آب فعلی موجود در دریاچه ارومیه یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون مترمکعب است، تصریح کرد: حجم آب دریاچه ارومیه سال گذشته یک میلیارد و ۶۰ میلیون متر مکعب بود که نسبت به سال گذشته ۴۵۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.

مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی با اشاره به آغاز رهاسازی آب سدها و بارندگی‌ها در استان بیان کرد: با تداوم بارندگی‌ها و رهاسازی آب به پیکره، وضعیت دریاچه ارومیه مطلوبتر خواهد شد.