به گزارش پارس نیوز، 

 

در این عکس دیده می شود که پدر دانشجو نیز در گوشه ای آرام ایستاده و گریه می کند.