به گزارش پارس نیوز، 

خانم «سونتلانل لورل» ۵۲ ساله که در سیاتل ایالت متحده آمریکا زندگی می کند چندی پیش از شوهرش جدا شد. دادگاه حضانت دو فرزند این خانم یعنی دختر ۱۴ ساله و پسر ۱۲ ساله اش را به شوهر این خانم داد. این زن به همسر سابقش گفت که تو من را ناامید کردی من هم تو را از زندگی ناامید خواهم کرد. تا اینکه در یک روز که مرد به همراه دخترش در منزل نبود و پسر بچه در منزل تنها بود مادر به خانه رفت و پسر بچه را گروگان گرفت و در هنگامی که پدر و دختر به منزل بازگشتند آنها را تهدید کرد و مرد را با تهدید اسلحه به صندلی بست. دختر ۱۴ ساله تلاش کرد که به پلیس زنگ بزند، اما مادر از روی عصبانیت گلوله ای را به سوی سر او شلیک کرد. همسایه ها با شنیدن صدای گلوله به پلیس تلفن کردند و اکنون پلیس سیاتل این مادر را دستگیر کرده است.