به گزارش پارس نیوز، 

متهم «جوزف تریگر» 50 ساله ابتدا وانمود کرده بود که همسرش به دلیل تشنج در آشپزخانه زمین خورده است. اما پس از انجام تحقیقات لب به اعتراف گشود و از قتل بی رحمانه همسرش پرده برداشت.

بنا بر گزارش های پلیس فلوریدای امریکا، متهم مدتی است که به هروئین معتاد بوده و به دلیل مشکلات مالی با همسرش اختلاف داشته و به همین دلیل تصمیم به قتلش گرفته است.