به گزارش پارس نیوز، 

 

سیداحمد نورمحمد حسینی، مدیر بیمارستان امام خمینی(ره) فریدونکنار با اشاره به اینکه در اثر گاز اسیدی که احتمالا برای شستشوی حمام عمومی این شهرستان به کار برده شده، ۷ فریدونکناری مسموم و به بیمارستان روانه شدند، افزود: حمام عمومی را با اسید شستشو دادند و بخار آن اسید در محیط باقی ماند که این عامل موجب مسمومیت آنها شد.

مدیر بیمارستان امام خمینی(ره) فریدونکنار افزود: مداوا بر روی این مسمومان پس از حضور در بیمارستان صورت گرفت و تمامی آنها در کمتر از ۲ ساعت مرخص شدند.