به گزارش پارس نیوز، 

گفته شده زمانی که پستچی ها از موتور برای تحویل بسته ها پیاده شده اند ، سارقین با استفاده از موقعیت، اقدام به سرقت Stealing کرده و در مجموع مبالغی بیش از یک و نیم میلیون تومان را به سرقت برده اند.