به گزارش پارس نیوز، 

وی افزود: متهمه «شیرین ن» سال گذشته معادل ۸۰۰ میلیارد تومان در قالب ارز های رایج از یکی از بانک های کشور اختلاس و به خارج از کشور متواری شده بود.

وزیر اطلاعات تصریح کرد: این متهمه با تغییر هویت و اخذ پاسپورت یکی از کشور ها بیش از یکسال از چنگ قانون فراری بود.