به گزارش پارس نیوز، 

در شهر ویسکانسین امریکا، زنی با تماس به اداره پلیس از نفس نکشیدن کودک خود خبر داد. ماموران پلیس بعد از حضور در محل با جسد این نوزاد ۴ ماهه مواجه شدند. مادر ۲۹ ساله این کودک به نام «واندا پنا» اظهار داشت که پس از مصرف کراک و ماری جوانا، مرتکب این جنایت شده و با خفه کردن کودک خود او را به قتل رسانده است. پس از صدور رای دادگاه و محکوم شدن این مادر به سه سال حبس تعلیقی، مادر بزرگ این خردسال حکم دادگاه را ناعادلانه خواند، زیرا این دومین کودکی بود که این مادر به قتل رسانده است. شایان ذکر است در سال ۲۰۱۵ نیز پسر ۴ ساله این مادر بر اثر واژگون شدن تلویزیون بر روی او، جان خود را از دست داده است؛ اما به خاطر این اتفاق، او مقصر شناخته نشد.