به گزارش پارس نیوز، 

به دنبال برکناری ناگهانی دبیرکل جمعیت هلال احمر، سه تن از مدیران این مجموعه از سمت خود استعفا کردند؛ استعفایی دسته جمعی که دلیل آنها، برکناری شتابزده و ناگهانی دبیرکل جمعیت، در زمانی که برخی تخلف‌ها در زیرمجموعه جمعیت مورد انتقاد قرار گرفته، عنوان شده است.

رویدادی که اگر به زلزله در جمعیت هلال احمر کشورمان تعبیر شود، سخنی به اغراق گفته نشده است، به ویژه اگر بدانیم در عزل دبیرکل جمعیت، ملاحظاتی بین المللی وجود دارد که ظاهرا مدنظر قرار نگرفته است؛ عزلی که روز گذشته رقم خورد تا محمود محمدی‌نسب ـ که ۲۶ آذرماه سال ۹۶ به سمت دبیرکل منصوب شده بود ـ چند روز پیش از آنکه خدمتش در این سمت به یک سال برسد، کنار برود و با حکم رئیس جمعیت، برای این پست سرپرست تعیین شود.

رویدادی که برخی آن را ناشی از انتقاداتی می‌دانند که دبیرکل ساعاتی پیش از عزل با یک خبرگزاری مطرح کرده است. انتقاداتی که شالوده آن، «انحراف جمعیت از مسیر فعالیت‌های داوطلبانه» و تأکید بر «ضرورت پوست‌اندازی هلال احمر در سیاست‌گذاری هایش در این عرصه» بوده است؛ انتقاداتی که ظاهرا در این مصاحبه منحصر نمی‌شده است.

اسنادی که در دست است ، حکایت از آن دارد که دبیرکل معزول چند روز پیش از این در نامه‌ای خطاب به رئیس جمعیت، ضمن شرح روایتی از برخی پرونده‌های مفتوح در این نهاد از چند سال پیش، به تصمیمات گرفته شده در قبال این موارد نقد‌هایی وارد کرده و از وی خواسته تا دستورهای ویژه در جهت رسیدگی به آن‌ها صادر شود.

نامه‌ای که اطلاعی از فرجام آن در دست نیست، اما مستندات حکایت از آن دارد که نمونه مشابه و جامع تری هم دارد که پیش از این تهیه شده و امضای هفت تن از مدیران جمعیت پایین آن درج شده است؛ نامه‌ای که به دلیل طبقه‌بندی خاصش، از انتشار متن آن یا جزئیاتش معذوریم، اما فحوای آن، بیان برخی مسائل مالی و تقاضا از رئیس جمعیت برای شفاف سازی در خصوص آنهاست.

نامه‌ای که حالا یکی از امضاکنندگانش عزل شده و سه تن دیگر از ایشان هم استعفانامه هایشان را نوشته و تقدیم رئیس جمعیت کرده‌اند؛ «هادی مازوچی»، مشاور اقتصادی و رئیس کمیسیون اقتصادی شرکت‌ها، مجامع و امور املاک و مستغلات جمعیت هلال احمر، «کاظم شریفی»، معاون آموزش، پژوهش و فناوری هلال احمر و رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران و همچنین «داود باقری»، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه و دبیر هیأت مرکزی گزینش هلال احمر.

استعفا‌هایی که در قالب یک نامه جداگانه تهیه و تنظیم شده اند و حاوی نکات جالب توجهی هستند؛ نکاتی که نشان می‌دهد وضعیت غیرشفاف مالی در زیرمجموعه جمعیت، آنقدر وخیم است که حتی منصوبان پیوندی، رئیس جمعیت نیز ترجیح می‌دهند از آن تبری بجویند و از ادامه همکاری با جمعیت انصراف داده و استعفا کنند.

مازوچی در نامه استعفای خود به پیوندی نوشته: با توجه به تغییر ناگهانی دبیرکل  که در میانه میدان اصلاح ساختار مالی و اقتصادی و شفاف‌سازی پیشتاز بود و نظر به وجود مسائل غیرشفاف مالی در تصمیم‌گیری‌ها و برخی انتصابات و در نهایت به دلیل عدم اقناع وجدانی نسبت به عملکرد موجود، از این مسئولیت‌ها استعفا می‌دهد.
مازوچی در نامه استعفای خود به پیوندی نوشته: با توجه به تغییر ناگهانی دبیرکل که در میانه میدان اصلاح ساختار مالی و اقتصادی و شفاف‌سازی پیشتاز بود و نظر به وجود مسائل غیرشفاف مالی در تصمیم‌گیری‌ها و برخی انتصابات و در نهایت به دلیل عدم اقناع وجدانی نسبت به عملکرد موجود، از این مسئولیت‌ها استعفا می‌دهد.
 
شریفی معاون آموزش و پژوهش و فناوری هلال احمر هم در نامه استعفای خود به رئیس جمعیت هلال احمر آورده: با عنایت به اینکه برخی تحولات (به ویژه جایگزینی شتابزده دبیرکل جمعیت) و بر نگرانی‌ها و شائبه‌ها می‌افزاید، متأسفانه انگیزه کافی برای ادامه همکاری و مسئولیت در جمعیت هلال احمر برای اینجانب باقی نمانده است لذا بدین وسیله استعفای خود را از این سمت‌ها و سایر مسئولیت‌ها در جمعیت هلال احمر تقدیم می‌کنم.
شریفی معاون آموزش و پژوهش و فناوری هلال احمر هم در نامه استعفای خود به رئیس جمعیت هلال احمر آورده: با عنایت به اینکه برخی تحولات (به ویژه جایگزینی شتابزده دبیرکل جمعیت) و بر نگرانی‌ها و شائبه‌ها می‌افزاید، متأسفانه انگیزه کافی برای ادامه همکاری و مسئولیت در جمعیت هلال احمر برای اینجانب باقی نمانده است لذا بدین وسیله استعفای خود را از این سمت‌ها و سایر مسئولیت‌ها در جمعیت هلال احمر تقدیم می‌کنم.
 
باقری معاون امور بین‌الملل هلال احمر هم در متن استعفای خود نوشته: از آنجا که روند تغییرات در جمعیت (از جمله تغییر شتابزده دبیرکل که در مناسبات بین‌المللی هم آثار نامطلوبی خواهد داشت) با انگیزه‌های اینجانب برای تحول اساسی و اصلاحات ساختاری و سیستماتیک امور تناسب ندارد لذا بدین وسیله از سمت‌های خود استعفا می‌دهم.
باقری معاون امور بین‌الملل هلال احمر هم در متن استعفای خود نوشته: از آنجا که روند تغییرات در جمعیت (از جمله تغییر شتابزده دبیرکل که در مناسبات بین‌المللی هم آثار نامطلوبی خواهد داشت) با انگیزه‌های اینجانب برای تحول اساسی و اصلاحات ساختاری و سیستماتیک امور تناسب ندارد لذا بدین وسیله از سمت‌های خود استعفا می‌دهم.
 

شرایطی که برخی افراد آگاه بر این باورند که در رقم خوردن آن، برخی مسائل ناگفته هم دخیل بوده، ولی علتش هرچه باشد، موجب بروز زلزله‌ای در جمعیت هلال احمر کشورمان شده که بعید است به این زودی‌ها پایان بیابد و پس لرزه‌های آن دامن دیگر بخش‌های این نهاد را هم نگیرد. نهادی که مدتی است برخی شائبه‌ها پیرامون آن در افکار عمومی شکل گرفته و عزل یکی از مدیران و استعفای دسته جمعی چند تن دیگر از مسئولان عالی رتبه اش، آن هم با طرح شائبه‌های مالی، نتیجه‌ای جز پررنگ کردن ابهامات پیرامونش و چه بسا ریزش اعتبار به دست آمده در آن پس از سال‌ها خدمت صادقانه نخواهد داشت.