به گزارش پارس ، عیسی موسوی نسب در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: بررسی راه حل ها و راهکارهای بازگشت پناهندگان با همکاری سران و ریش سفیدان افغانستان یکی از موضوعات جلسه مشترک اداره کل اتباع استان و نخبگان پناهنده افغان بود و بازگشت داوطلبانه به عنوان بهترین گزینه برای خروج این افراد از خاک ایران مطرح شد.

وی با بیان اینکه نخبگان افغانستان خود باید زمینه ساز بازگشتشان به وطن خود باشند، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره با نگاه مبتنی بر ارزش های دینی و مذهبی در برخورد با پناهندگان عمل کرده است و تحولات اخیری که در منطقه افغانستان شاهد هستیم، خلاء این افراد را در کشورشان نشان می دهد.

مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران تصریح کرد: بیگانگان با دامن زدن به اختلافات مذهبی، قومی و قبیله ای تلاش می کنند منافعشان را گسترش دهند، هر چند که هیچ یک از اتفاقات اخیر را از چشم مردم مسلمان و مظلوم افغانستان نمی بینیم، اما این اختلافات برای ضربه زدن به جهان اسلام است.

موسوی نسب ادامه داد: نخبگان، ریش سفیدان و بزرگان پناهندگان افغان باید بدانند نبود این افراد در خاک وطنشان باعث ایجاد آسیب های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و سوء استفاده دشمنان و دخالت های آنها در تصمیمات افغانستان می شود.

وی با تاکید بر اینکه روند بازگشت نخبگان افغان پناهنده باید طی فرآیندی قانونی و در قالب تعامل و برنامه ریزی متناسب انجام شود، گفت: پناهندگان افغان خود باید زمینه های بازگشت خودشان را فراهم کنند.

مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران همچنین تصریح کرد: برخی مشکلات و درخواست های پناهندگان نیز بخشی از موضوع جلسه مشترک اداره کل امور اتباع استانداری تهران با نخبگان پناهنده افغانی بود و در پایان مقرر شد این افراد خروج داوطلبانه از ایران را در دستور کار برنامه های خود قرار دهند.