به گزارش پارس ، دکتر فرهاد تیمورزاده در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه تاکنون اقدامات قابل تقدیر بسیاری در حوزه شهری انجام شده است، گفت: صرفا شورای شهر و شهرداری را منحصر کردن به ارائه خدمات شهری، جفای به آنهاست.

وی ادامه داد: می توان اقدامات انجام شده از سوی شهرداری و شورای شهر را که در حوزه سلامت در قالب" خانه های سلامت" نمود پیدا کرد، به عنوان یک شروع خوب در نظر گرفت.

وی در ادامه به ضرورت نقش" آموزش" به شهروندان تاکید کرد و گفت: باید آموزش به شهروندان در بعد سلامت شهروندی مد نظر قرار بگیرد.

تیمورزاده در ادامه به ارائه دهندگان خدمات سلامت که خود شهروندان تهرانی محسوب می شوند نیز اشاره کرد و گفت: خط اول درمان در شهر از آن پزشکان عمومی، انترن ها و رزیدنت هاست، اما نگاه ما به گروه های ارائه دهنده خدمات سلامت چگونه بوده است؟

وی اضافه کرد: همیشه تصورمان این بوده است که مسئولیت گروه های پزشکی با وزارت بهداشت است، اما جای این پرسش باقیست که شورای شهر که قصد دارد در جهت تکریم شهروندان گام بردارد، تا چه حد توانسته است در این خصوص موفق عمل کند؟

این پزشک کاندیدای چهارمین دوره شورای شهر تهران با بیان اینکه وقتی شهروندان ما برای انجام امور درمانی خود به بیمارستان ها مراجعه می کنند، انتظار پاسخ دهی مناسب با رعایت کرامت انسانی را دارند، عنوان کرد: اما نمی توان در این خصوص شعار داد و از کادر بیمارستانی انتظار داشت زمانی که خودشان خسته هستند و ساعت های طولانی را در شیفت گذرانده اند و دیگر انرژی برایشان باقی نمانده است، بتوانند مشکلات بیماران را به نحو مطلوب پاسخ بدهند.

مدیر مسئول انتشارات تیمورزاده و نشریه طبیب با بیان اینکه حمایتی از این افراد در نظر گرفته نشده است، گفت: البته بنا نیست تمام حمایت ها معطوف به حمایت های مادی باشد. بلکه لازم است در شورای شهر کمیسیونی تحت این عنوان برای اشخاصی که در مراکز درمانی فعالیت می کنند، در نظر گرفته شود تا این کمیسیون بتواند با نگاهی جدید آسیب های این قسمت را ببیند.

وی ادامه داد: باید ثابت کرد این گروه از شهروندان را که هم از نخبگان جامعه و هم از زحمت کشان عرصه درمان هستند مورد توجه قرار دارند و حضورشان ارزشمند است.

به گفته تیمورزاده اگر تیم سلامت را وظیفه مند صرف در قبال سلامت شهروندان تلقی کنیم، با افرادی روبرو خواهیم شد که شادابند، پرانرژی هستند و می توانند در یک تعامل دو طرفه انتظاراتی که از کادر درمان در قبال مردم می رود را پیاده کنند.

این پزشک کاندیدای چهارمین دوره شورای شهر تهران با بیان اینکه علاوه بر فراهم کردن امکانات رفاهی، باید فعالیت های این بخش از جامعه دیده شده و مورد توجه قرار بگیرد، عنوان کرد: می توان از تلاش این بخش خدوم جامعه قدردانی کرد، اما باید در نظر داشت که شان جامعه پزشکی بسیار بالاتر از آن است که با مسائل مالی اغنا شود، هرچند نمی توان منکر این قضیه شد که برخی از اعضای جامعه پزشکی به شدت با مشکلات مالی دست به گریبان هستند.

تیمورزاده ضمن طرح این پرسش که" تاکنون در شورای شهر تهران تا چه میزان به پزشکان و تیم درمان توجه شده است" ، عنوان کرد: تیم های ارائه دهنده خدمات درمانی جزو افرادی هستند که شب و روز کار می کنند و حتی ایام تعطیل هم ندارند، باید شخصی در شورای شهر نماینده این افراد باشد که درد آنها را لمس کرده باشد و آنها را درک کند.

وی افزود: نگاه احترام آمیز به پزشکان که موجب ایجاد رضایتمندی آنها می شود، باید از ناحیه شورای شهر شروع شود و بعد اقداماتی که می توان در جهت تکریم و حفظ شانیت آنها انجام داد، در دستور کار قرار بگیرد.