به گزارش پارس نیوز، سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو‌های مسلح در گفتگو با خبرنگاران در رابطه با نحوه محاسبه خدمت کارکنان دولت در مناطق امنیتی درگیر برای کسری یا معافیت خدمت سربازی اظهار کرد: بر اساس تبصره یک بند ۹ سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان، آن دسته از کارکنان دولت که در اجرای وظایف سازمان متبوع خود در طول مدت جنگ تحمیلی در شهر‌های مختلف جنگی و منطقه جنگی حضور داشته‌اند، حسب مورد با تأیید دستگاه یا سازمان مربوطه، رزمنده موظفی تلقی می‌شوند، اما برای حضور در مناطق امنیتی تسهیلاتی در نظر گرفته نشده است.

سردار کمالی گفت: حسب درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارکنان دولت شاغل در مناطق امنیتی درگیر شمال غرب کشور مبنی بر محاسبه سوابق خدمت آنان برای معافیت یا کسر خدمت سربازی فرزندان آن‌ها، مراتب درخواست آنان مورد موافقت ریاست ستاد کل نیرو‌های مسلح قرار گرفت.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو‌های مسلح تصریح کرد: ۵۰ درصد مدت خدمت سربازی آن دسته از کارکنان دولت که در زمان جنگ تحمیلی از تاریخ ۵۹/۶/۳۱ تا ۶۷/۵/۲۷ در مناطق امنیتی درگیر شمال غرب کشور خدمت کرده‌اند برای استفاده از امتیاز کسری یا معافیت خدمت سربازی فرزندان محاسبه خواهد شد و این مدت برای سایر امتیازات ایثارگری مصرحه در قانون قابل محاسبه نیست.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو‌های مصلح گفت: مسئول اجرای این مصوبه سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، لذا وزارتخانه‌ها یا دستگاه‌های مربوطه باید مراتب حضور کارکنان خود را به سازمان بسیج مستضعفین منعکس کنند و این موضوع در کمسیون مربوطه بررسی و در صورت تأیید، گواهی توسط بسیج صادر می‌شود.